• ADRES KONTAKTOWY
  • Iguana Group Sp. z o.o
  • Aleja Gen. Władysława Andersa 615
  • 43-300 Bielsko-Biała

  • Godziny pracy infolinii:
  • Od poniedziałku do czwartku:
  • 8:00 - 15:30
  • W piątki:
  • 8:00 - 13:30

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklepiguana.pl prowadzony jest przez firmę Iguana Group Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157317. Iguana Group Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 PLN, opłacony w całości.

na Group Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 PLN, opłacony w całości.