• Iguana Group Sp. z o.o
    • Aleja Gen. Władysława Andersa 615
    • 43-300 Bielsko-Biała
    •  
  • Godziny pracy

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklepiguana.pl prowadzony jest przez firmę Iguana Group Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157317. Iguana Group Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 PLN, opłacony w całości.